• CSKH: 0942 279 119
  • Hỗ trợ trực tuyến 
Màn chiếu đứng Dalite PW96TS
Màn chiếu đứng Dalite PW96TS
1.400.000

Màn chiếu đứng Dalite PW96TS

Mã sản phẩm: Dalite PW96TS Lượt xem: 348

Mô tả sản phẩm:
Màn chiếu đứng Dalite PW96TS
1.400.000

Mô tả chi tiết

Màn chiếu đứng Dalite PW96TS - 96 x 96 inch (2.44 x 2.44 m)