• CSKH: 0942 279 119
  • Hỗ trợ trực tuyến 
Cáp đồng trục RG6 (5C-FB) lõi CCS 80 sợi màu trắng 305m
Cáp đồng trục RG6 (5C-FB) lõi CCS 80 sợi màu trắng 305m
1.000.000

Cáp đồng trục RG6 (5C-FB) lõi CCS 80 sợi màu trắng 305m

Lượt xem: 603

Mô tả sản phẩm:
Cáp đồng trục RG6 (5C-FB) lõi CCS 80 sợi màu trắng 305m
1.000.000

Mô tả chi tiết

Cáp đồng trục RG6 (5C-FB) lõi CCS 80 sợi màu trắng 305m